ปิดเทอมเติมสุข สู่น้องในชุมชน

ปิดเทอมเติมสุข

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2566 ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมิตรภาพซอย 6 เขตประเวศ กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง สภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการชุมชนมิตรภาพซอย 6 จัดกิจกรรม “ปิดเทอมเติมสุข สู่น้องในชุมชน” มีเด็กและเยาวชนในชุมชนมิตรภาพซอย 6 และใกล้เคียง มาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333314

Shares:
QR Code :
QR Code