ปากพลี ทำดี ร่วมงดเหล้าบุหรี่ครบพรรษา

       เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก จัดทำแผนงานชุมชนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา


/data/content/25195/cms/e_abdenrswyz19.jpg


      เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับ อำเภอปากพลี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปากพลี และ องค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปากพลี ประชุมปฏิบัติการ รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และชุมชนต้นแบบ งดเหล้า บุหรี่  โดยมี นายธีรภัทร   อดิเทพสถิต  นายอำเภอปากพลี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557


      ภายในการประชุม มีการจัดทำแผนงาน และข้อตกลงการดำเนินงาน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก นางมณี   ผลภาษี  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ  นิติกรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ให้ความรู้เรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ นายชัยพร   ทวีวงษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมให้ความรู้และจัดทำแผนงานชุมชนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษา   และ แจกสื่อรณรงค์งดเหล้า บุหรี่   ให้คณะกรรมการได้นำไปประชาสัมพันธ์ในพื้นที่


 


 


       ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก

Shares:
QR Code :
QR Code