ปากน้ำปราณอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพลังผู้สูงวัย

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ปากน้ำปราณอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยพลังผู้สูงวัย thaihealth


บ้านปากน้ำปราณ หมู่ 2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่ง ชุมชนซึ่งผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน


ที่นี่มีประชากรราวหนึ่งหมื่นคน มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวน 600 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงและแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนริมชายฝั่งที่ส่วนใหญ่ล้วนทำอาชีพประมง แต่ละคนจึงไม่มีเวลาว่าง เพราะต้องออกเรืออยู่ตลอดเวลา ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนและดูแลสุขภาพร่างกายเท่าไหร่นัก


กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนจึง จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุปากน้ำปราณ ขึ้นเพื่อคอยดูแลผู้สูงอายุ โดยทำงานร่วมกันกับ อสม. ในการออกเยี่ยมตรวจคัดกรองโรค และการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บส่วนใหญ่ที่พบ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และเส้นเลือดไขมันอุดตัน โดยจะให้ความรู้ทั้งด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและการควบคุมการบริโภคอาหาร


ที่สำคัญได้มีการตั้ง กองทุนผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตของชาวตำบลปากน้ำปราณ ที่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีสิทธิในการเป็นสมาชิก และจะได้รับสวัสดิการไปตลอดชีวิต


และในปี พ.ศ.2560 ร่วมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านปากน้ำปราณได้มีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิต


ด้วยความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุบ้านปากน้ำปราณ ทำให้วันนี้จึงเป็นชุมชนที่ขับเคลื่อนได้ด้วยพลังของผู้สูงวัยที่ใช้ความเจนจัดของประสบการณ์ชีวิต “ยิ่งแก่ยิ่งเก๋า” มาร่วมกันออกแบบชุมชนให้อยู่ในกรอบมีทิศทางที่ควรจะเป็น เพื่อให้ทุกอยู่เย็นเป็นสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ