ปั้นเป็นจิตอาสาน้ำดียุค “Gen A”

เพราะเชื่อมั่นว่า "พลังของเยาวชน" นั้นเปลี่ยนแปลงสังคมได้ หากส่งเสริมให้ "วัยรุ่นไทย" ร่วมกันคิดบวกอย่างสร้างสรรค์ และใช้ทักษะพร้อมศักยภาพของตนในทางที่ถูกที่ควร จนนำไปสู่การกล้าลงมือปฏิบัติ และต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่ายอาสาทำดีสู่วงกว้าง ที่จะช่วยยกระดับให้สังคมและประเทศไทยน่าอยู่มากขึ้น


ปั้นเป็นจิตอาสาน้ำดียุค


ส่งผลให้โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยปีนี้ มูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มุ่งมั่นพัฒนาเหล่าวัยใสให้เป็นคน  "Gen A" (Generation Active / Active Citizen) หรือ พลเมืองสร้างสรรค์ ผ่านโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ภายใต้แนวคิด "รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา"


"จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนในโครงการกว่า 200 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีด้านงานจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ รวม 33 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันโครงการเหล่านี้ยังดำเนินต่อจากรุ่นสู่รุ่น"ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ระบุ พร้อมกล่าวด้วยว่า สำหรับ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558  มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการจิตอาสาเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแท้จริง


ทั้งนี้ ด้วยคุณลักษณะ Gen A  จะช่วยเปลี่ยนแปลงให้วัยรุ่นไทยกลายเป็นคนที่มี หัวใจอาสา (Active Heart) ใฝ่เรียนรู้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง (Active Mind) และ กล้าคิดกล้าลงมือทำเพื่อประโยชน์ของสังคม (Active Citizen) พร้อมเป็นพลังสร้างสิ่งที่ดีงามแก่สังคมสืบไป


ดนัยเผยอีกว่า ปีนี้มีเยาวชนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกรวม 28 โครงการ เช่น โครงการสร้างฝัน.สู่ความสำเร็จ เยาวชนกลุ่มนักเต้นบี-บอยหัวใจอาสา จากโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โครงการรวมพลังคนพิการหัวใจจิตอาสาสร้างความสุขสู่สังคมไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยทั้ง 28 ทีม ต้องลงพื้นที่จริงเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2558 เพื่อปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย นับเป็นการสร้างมิติใหม่แห่งการส่งต่อความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


ปั้นเป็นจิตอาสาน้ำดียุค "ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนในการทำโครงการรวมกว่า 200,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไป ซึ่งการตัดสินโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้"ประธานมูลนิธิธรรมดี กล่าว


ด้าน รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า พลังของเยาวชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม ตลอดจนความเชื่อของสังคม  นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคมในทิศทางสุขภาวะ และบ่มเพาะพลเมืองคุณภาพ (Active citizen) ดังนั้นเป้าหมายของโครงการนี้คือการเปลี่ยนเยาวชนในยุคปัจจุบันที่เป็น Gen ME  (Me Generation) ที่มองตัวเองสำคัญที่สุดและเป็นศูนย์กลาง ให้เป็น Gen A หรือ พลเมืองสร้างสรรค์ที่ตื่นรู้ รู้จักการแบ่งปัน และมีจิตสาธารณะ


"การผนึกกำลังเพื่อผลักดันโครงการน้ำดีให้หยั่งรากลึกในสังคมไทย เพื่อเป้าหมายใน 4 ข้อ คือ 1.กระตุ้นหรือปลุกให้สังคมเกิดความตื่นตัว เห็นโอกาส และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 2.ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองสำหรับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา 3.ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของพลเมืองที่สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติจากสังคมจริง และ 4.สนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ให้เกิดการขับเคลื่อนขบวนการสร้างพลเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้น่าอยู่ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน" ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. แจงเพิ่ม


รศ.ดร.วิลาสินี กล่าวด้วยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ มีพันธมิตรร่วมงาน 15 องค์กร  55 สถาบันการศึกษา และมีเยาวชนเข้าร่วมสร้างสรรค์โครงการกว่า 5,000 คน  โดยป็นโครงการที่มีหความหลากหลายและกระจายไปทั่วประเทศ ทั้งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การร่วมสร้างชุมชนด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ เป็นต้น


ขณะที่ นายกิตติชัย ไกรก่อกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008)จำกัด กล่าวว่า พลังจิตอาสาของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ทางบริษัทจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะสามารถสร้างค่านิยม เก่ง ดี มีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นได้ในสังคมไทย


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการก่อการดีนี้ได้ ทางwww.facebook.com/dodclub  และสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ Active Citizen ได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/ThailandActiveCitizen.


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ