ปั้นคู่มือท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ปลอดโรคโควิด-19

ที่มา : เดลินิวส์


ปั้นคู่มือท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ปลอดโรคโควิด-19  thaihealth


แฟ้มภาพ


จัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค 5 ภูมิภาค ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย "ชา" (SHA) ตลอดเส้นทาง


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค 5 ภูมิภาคขึ้น โดยนำคณะผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรและสื่อมวลชนร่วมเดินทางท่องเที่ยวตามมาตรฐาน วิถีชีวิตใหม่ หรือนิวนอร์มัล นำร่องเส้นทางกรุงเทพฯสมุทรสงคราม-ราชบุรี ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-1 ส.ค.63 เพื่อเป็นแบบอย่างการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้ปลอดภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้จัดทำเอาไว้กับกระทรวงสาธารณสุข คือมาตรฐาน "ชา" (SHA) ตลอดเส้นทาง


ทั้งนี้ คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค 5 ภูมิภาค จะช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนเรื่องการตรวจเช็คความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการท่องเที่ยว โดยครอบคลุมไปถึงรถยนต์ส่วนบุคคล รถตู้ และรถบัส นอกจากนี้ยังนำเสนอตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวปลอดภัย-ปลอดโรค เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการ เดินทางท่องเที่ยวของแต่ละภูมิภาคอีกด้วย โดยประชาชนทั่วไปขอรับฟรีได้จากสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้ที่ www.tourismthailand.org/tourismproduct


นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้ต่อยอดแนวมาตรฐานดังกล่าว โดยได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อจัดทำแผนการกระตุ้นการเดินทางให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยที่สนใจเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล โดยรวมกันเป็นหมู่คณะเล็ก ๆ ทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน เพื่อท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียง ททท. ได้จัดทำคู่มือเส้นทางท่องเที่ยวปลอดโรค 5 ภูมิภาคขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยการติดเชื้อโรค.

Shares:
QR Code :
QR Code