ปั่น ปัน ปัญญา ขับเคลื่อนการอ่าน

ชวนนักปั่นระดมหนังสือนิทานสำหรับเด็ก เพื่อขับเคลื่อนกระบี่ นครแห่งการอ่าน


ปั่น ปัน ปัญญา ขับเคลื่อนการอ่าน thaihealthปั่น ปัน ปัญญา ขับเคลื่อนการอ่าน thaihealth


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ เชิญชวนนักปั่นร่วมระดมหนังสือนิทานสำหรับเด็ก เพื่อขับเคลื่อนกระบี่ นครแห่งการอ่านกับโครงการ “ ปั่น ปัน ปัญญา  : Reading Caravan @Krabi ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 7.00 น.ณ เทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยขบวนนักปั่นจากเทศบาลเมืองกระบี่ปั่นไปสู่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน พร้อมส่งมอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก และร่วมทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่


เส้นทางการปั่นเริ่มจาก เทศบาลเมืองกระบี่ปั่นไปสู่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ซึ่งเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกระบี่ และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จ.กระบี่ พังงา สตูล ภูเก็ต ตรัง และระนอง หลังจากนั้นปั่นผ่านเมืองกระบี่สู่ ลานประติมากรรมปูดำ ซึ่งตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ และปั่นไปยังห้องสมุดประชาชน เพื่อส่งมอบหนังสือนิทานสำหรับเด็ก


 


 


ที่มา: แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

Shares:
QR Code :
QR Code