ปั่นจักรยานสร้างสุข ‘บ่อหว้า-บาเจาะ’ ลดโรค-สานสัมพันธ์

ที่มา : แนวหน้า


ปั่นจักรยานสร้างสุข ‘บ่อหว้า-บาเจาะ’ ลดโรค-สานสัมพันธ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สสส.หนุนปั่นจักรยานสร้างสุข‘บ่อหว้า-บาเจาะ’ ลดโรค-สานสัมพันธ์สร้างชุมชนสุขภาวะยั่งยืน


นางธนพร ศิรินุพงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการจักรยานสุขภาวะเมือง 2 เล กล่าวว่า ชุมชนบ่อหว้าสามัคคี อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีการรวมตัวกันเป็น “ชุมชนจักรยานบ่อหว้าสามัคคี” เพื่อรณรงค์ให้สมาชิกในชุมชนหันมาใช้จักรยานในการออกกำลังกายและเดินทางในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ภายใต้โครงการจักรยานสุขภาวะเมือง 2 เล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือ และปั่นจักรยานไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


โดยโครงการจักรยานสุขภาวะเมือง 2 เล จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนออกกำลังกายด้วยจักรยานและใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อลดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึ่งในชุมชนของเรามีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ พอเหลือกินก็จะรวบรวมและปั่นจักรยานไปส่งขายในชุมชน นอกจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังได้เรื่องของสุขภาพที่ดีตามมา


เช่นเดียวกันกับที่ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ที่ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งในวิถีชีวิตของชาวมุสลิมนั้นจะต้องไปละหมาดที่มัสยิดอย่างน้อยวันละ 5 ครั้ง จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าถ้าหากปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมของคนในพื้นที่ ให้หันมาใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางแทนรถมอเตอร์ไซค์ โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบาเจาะ จึงเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย โดยได้รับการสนับสนุนจาก สสส. และมี องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code