ปัตตานี..ส่งเสริมวิถีแบบ ‘พอเพียง’

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ปัตตานี..ส่งเสริมวิถีแบบ 'พอเพียง' thaihealth


กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีแบบพอเพียงตาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้าโดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน


นายพิพัฒน์ พงศ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาเงง อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีแบบพอเพียงตาม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส โดยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเพาะและแปรรูปเห็ดนางฟ้าโดยการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีให้แก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ด้วยปัญหาความยากจนของครอบครัวทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียนแทบทุกคน ดังนั้นด้วยต้นทุนของชุมชนที่มีแหล่งความรู้ทางด้านการเพาะเห็ดนางฟ้า ทางโรงเรียนบ้านบาเงง จึงได้เริ่มทำกิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อนำมาเป็นอาหารเช้าและกลางวันของนักเรียน โดยเครื่องมือสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ มินิ มัชรูมเฮาส์ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นตู้เพาะเห็ดขนาดเล็ก ใส่เห็ดได้ประมาณ 15-20 ก้อน มีราคาประหยัด ใช้วัสดุท้องถิ่นเช่นเศษไม้และไม้ไผ่ทำโครงตู้ คลุมด้วยตาข่ายกรองแสง


อีกทั้งตู้เพาะเห็ด มินิมัชรูมเฮาส์ นี้เอง ยังได้ถูกส่งไปยังบ้านของนักเรียนทุกคน พร้อมๆ กับความรู้เรื่องของการเพาะเห็ดที่อยู่ในตัวเด็กแต่ละคนที่จะกลับไปถ่ายทอดให้คนในครอบครัว จากเห็ดนางฟ้าที่เข้ามาเป็นอาหารของนักเรียน สู่โครงการเพาะเห็ดในทุกบ้าน ต่อยอดด้วยการเรียนรู้การแปรรูปเห็ดนางฟ้าในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาการเรียนรู้และหลังเลิกเรียน ทำให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบาเงงทุกคนสามารถเพาะเห็ดได้ และทำอาหารจากเห็ดเป็น ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน


อย่างไรก็ตาม นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะยั่งยืนต่อไปได้นั้น คงต้องขึ้นอยู่กับการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีแบบพอเพียงที่มีจุดเริ่มต้นจาก มินิ มัชรูม เฮาส์ที่ทำขึ้นง่ายๆ ต้นทุนต่ำ ซึ่งขยายผลมาจากความห่วงใยของครูต่อสุขภาวะเด็กที่ขาดสารอาหาร ก่อนจะร่วมสร้างสุขภาวะทั้งทางโภชนาการและทางจิตใจให้แก่ชุมชน เป็นนวัตกรรมที่สร้างสุขภาวะให้แก่ชุมชนบ้านบาเงงแบบเรียบง่าย

Shares:
QR Code :
QR Code