ปัญหา "จิตเวช" เด็กและวัยรุ่น

ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย เตรียมเร่งพัฒนาเจ้าหน้าที่ลงแก้ปัญหาเด็กและวัยรุ่น


ปัญหา

แฟ้มภาพ


จากข้อมูลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเด็กถึงร้อยละ 31.2 หรือ 1 ใน 3 ที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่ เนื่องจากพ่อแม่ย้ายถิ่นเพื่อไปทำงานในภาคอื่น หรือการหย่าร้าง สะท้อนให้เห็นปัญหาส่วนหนึ่งของเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ว่ามีแนวโน้มที่จะก้าวร้าวกว่าเด็กปกติ โดยเฉพาะการแสดงออกทางการพูด และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน แตกต่างจากเด็กที่อยู่กับพ่อแม่จะสุภาพและเข้ากับเพื่อนได้ดีกว่า ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัว


นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เปิดเผยว่า ในที่ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภายใต้กรอบแนวคิด "ผ่าทางตัน ปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง" ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย ต้องตระหนักและเร่งลงพื้นที่นำข้อมูลเหล่านี้มาศึกษาหาทางแก้ปัญหา  โดยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าเด็กที่มีปัญหาครอบครัว ได้ถูกกลุ่มขบวนการนำไปใช้แรงงานเด็กในทางที่ผิด และเกิดความเสี่ยงอันตราย เช่น การหลอกให้ขายสินค้าตามร้านอาหาร และขายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดง ซึ่งทางชมรมจะต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว


นอกจากนี้ ยังพูดถึงการแก้ไขปัญหาเด็กเกเร ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Social media ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ดาบสองคม ซึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ส่งผลต่อการทำรุนแรงต่อเพื่อนและสังคมเด็กด้วยกัน ทั้งนี้จะต้องเร่งที่จะนำบุคลากรลงพื้นที่จัดการกับปัญหาซึ่งจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานด้วย


 


 


ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ