ปัจจัยเสี่ยงจากอากาศหนาว

สธ. ห่วงสุขภาพผู้ที่อยู่ในพื้นที่อากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว แนะให้สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องกันหนาวให้ความอบอุ่นร่างกาย ชี้ปัจจัยเสี่ยงการตายจากความอากาศหนาวเย็น คือขาดเครื่องกันหนาวที่เพียงพอและการดื่มสุรา

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพอากาศหนาวเย็นในขณะนี้ ประชาชนจะเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อมากขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม อุจจาระร่วง หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส เป็นต้น เนื่องจากช่วงอากาศหนาวเย็น อาจมีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี ไม่หมั่นล้างมือ และทำความสะอาดร่างกายไม่ดีพอ ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ที่น่าห่วงคือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็น อาจมีผลให้โรคประจำตัวที่กล่าวมากำเริบ มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆ ออกให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงฤดูหนาว

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ข้อมูลจากการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555-2 มีนาคม 2556 ได้รับรายงานผู้ที่เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอากาศหนาว 24 ราย โดยการสอบสวนพบเข้าเกณฑ์ 18 ราย เป็นเพศชาย 18 ราย หญิง 1 ราย เสียชีวิตสูงสุดในเดือนมกราคมร้อยละ 56 ธันวาคมร้อยละ 39 มีอายุระหว่าง 23-75 ปี กลุ่มที่อัตราตายสูงสุดคือ 50-54 ปี รองลงมา 35-39 ปี และ 65 ปีขึ้นไป อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 67 ภาคเหนือร้อยละ 33 จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุดคือ แพร่ รองลงมาคือหนองคายและสระแก้ว สถานที่ตายสูงสุดคือในบ้านพัก ร้อยละ 50 กระท่อม ร้อยละ 28 ที่สาธารณะ ร้อยละ 6 ส่วนอาชีพคือเก็บของเก่า ขายของเร่ร่อน เสี่ยงสูงเพราะอาศัยในที่โล่ง ไม่มีห้องนอนเป็นหลักแหล่ง และผ้าห่มไม่เพียงพอ

สำหรับสาเหตุการตายมากสุดคือ ไม่ทราบสาเหตุการตาย พบร้อยละ 44 รองลงมาหัวใจวายเฉียบพลันร้อยละ 22 พิษสุราเรื้อรังร้อยละ 11 โรคประจำตัว เช่น หอบหืด วัณโรค ร้อยละ 11 และภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำร้อยละ 6 ส่วนพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตคือการขาดเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอร้อยละ 39 ก่อนเสียชีวิตดื่มสุราร้อยละ 29 และการขาดเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอร่วมกับดื่มสุราร้อยละ 19

ด้าน นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อากาศหนาวเย็นจัด ขอให้รักษาความอบอุ่นของร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีโรคประจำตัว ที่มีความเสี่ยงภาวะอุณหภูมิต่ำได้ง่าย ควรจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ และอยู่ในที่อาศัยที่เหมาะสม ปกป้องลมหนาวได้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขอนามัยของร่างกาย หมั่นล้างมือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอและครบหมู่ เพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย ปรุงสุกใหม่ๆ สวมเสื้อผ้าหนาๆ เครื่องกันหนาว เพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณ หน้าอก ลำคอ ศีรษะ และเท้า

ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด เป็นต้น ควรหมั่นตรวจเช็คค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติ รีบไปพบแพทย์ทันที

 

 

ที่มา: เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

 

Shares:
QR Code :
QR Code