ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน

featured

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาพื้นที่ชายหาดบางแสนให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวต้นแบบส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ “ปอดสะอาด ตับแข็งแรง ใจแสนสุข ณ หาดบางแสน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2UTkGg2

Shares:
QR Code :
QR Code