ปส.เผยผู้ป่วยเอกซเรย์ไร้รังสีตกค้าง

เลขาธิการ ปส. ระบุรังสีเอกซ์ไม่ได้ก่อให้เกิดการตกค้างภายในร่างกาย แนะประชาชนให้มั่นใจในความปลอดภัย จากการใช้รังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ในโรงพยาบาล

ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกได้นำพลังงานนิวเคลียร์และรังสีมาใช้ประโยชน์ อาทิ การแพทย์ เกษตร อุตสาหกรรม การศึกษาวิจัย การผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ วท.โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จึงจัดทำ โครงการ “การวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับจากการรับบริการทางรังสีวินิจฉัยในโรงพยาบาล” เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย โดยทำการวัดปริมาณรังสีก่อนและหลังเอกซเรย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่ารังสีเอกซ์ไม่ได้ก่อให้เกิดการตกค้างภายในร่างกาย

ด้านนายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการ ปส. กล่าวว่า โครงการการวัดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยฯ ทำได้โดยการกรอกประวัติของผู้ป่วย สอบถามภาวการณ์ตั้งครรภ์ ทำการวัดปริมาณรังสีของผู้ป่วยก่อนเอกซเรย์ วัดปริมาณรังสีขณะเอกซเรย์ โดยนำหัววัดติดที่ผิวของผู้ป่วยบริเวณที่เอกซเรย์ ก็จะสามารถทราบค่าปริมาณรังสีที่ผิวผู้ป่วยได้ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่ามาตรฐานของการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัยที่อวัยวะต่างๆ หลังจากนั้นวัดปริมาณรังสี ด้วยเครื่องสำรวจความเปรอะเปื้อนของรังสี รายงานผลการได้รับรังสีให้กับผู้ป่วยทราบ การวัดปริมาณรังสีก่อนและหลังเอกซเรย์นี้  จะทำให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นว่ารังสีเอกซ์ไม่ได้ก่อให้เกิดการตกค้างภายในร่างกายและมั่นใจในความปลอดภัยจากการใช้รังสีจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ในโรงพยาบาลมากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code