ปลูกความคิดรักษ์ทะเล ใน “เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่นที่ 10

ปลูกความคิดรักษ์ทะเล ใน “เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่นที่ 10

“กลุ่มสิทธิผล วีแคร์” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10 ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมส่งเรียงความประกวดหัวข้อ “ช่วยโลก ช่วยเรา” ผลงานผู้ผ่านคัดเลือก 30 คน รับสิทธิ์เรียนดำน้ำลึกพร้อมเข้าค่ายปฏิบัติจริง ณ เกาะไหง ทะเลตรัง ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555 นี้

นายวิชัย กิ่งชานายวิชัย กิ่งชา ผู้อำนวยการโครงการ กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ เปิดเผยว่า โครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ได้ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทยรุ่นที่ 10 โดยกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ 3 ที่กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ ตั้งใจสานต่อโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำเยาวชนที่จะมาทำหน้าที่เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ท้องทะเลและระบบนิเวศน์ให้คงอยู่ตลอดไป 

 กิจกรรมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13 – 20 ปี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน เพียงส่งผลงานประกวดเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ a4 หัวข้อ “ช่วยโลก ช่วยเรา” พร้อมส่งประวัติและรูปถ่ายมาทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิเพื่อทะเล ตู้ ปณ.28 ไปรษณีย์อ่อนนุช กทม. 10250 ตั้งแต่วันนี้ – 28 มีนาคม 2555

โดยเยาวชนจำนวน 30 คนที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ปกครองเห็นชอบ จะได้รับการฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้าค่ายเยาวชน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2555 ณ เกาะไหง จังหวัดตรัง ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน padi (professional association of diving instructor) เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงการผ่านหลักสูตรเรียนดำน้ำที่สถาบันทั่วโลกให้การยอมรับและยังสามารถนำไปเข้าร่วมกิจกรรมเรียนดำน้ำระดับขั้นสูงขึ้นอีกด้วย

ปลูกความคิดรักษ์ทะเล ใน “เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่นที่ 10ด้านนายวิทเยนทร์ มุตตามระ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเพื่อทะเล กล่าวว่า ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย แต่การแก้ปัญหากลับมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขที่ปลายเหตุ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกฝ่ายควรร่วมมือกันสร้างระบบการฟื้นฟูและพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเริ่มปลูกฝังเยาวชนว่าในแต่ละวันเราสร้างผลกระทบต่อสื่งแวดล้อมมากมายเพียงใดผ่านกิจกรรมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้เห็นจริง จนเมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ย่อมจะถ่ายทอดทัศนคติที่ดีและการหวงแหนธรรมชาติแก่เยาวชนรุ่นหลังๆ ได้  

“ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ผ่านมา จนในปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 10 แล้ว เราได้ร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนที่มีหัวใจอนุรักษ์ผ่านโครงการนี้แล้วกว่า 250 คน ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดหน่วยงานที่มีจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมกับมูลนิธิเพื่อทะเลเป็นประจำทุกปี เช่นเดียวกับโครงการกลุ่มสิทธิผล วีแคร์ และ สสส. ที่เข้าร่วมเป็นปีที่ 3 แล้ว ผมมั่นใจว่า หากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาทำงานร่วมกันเชิงปลูกความคิดรักษ์ทะเล ใน “เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย” รุ่นที่ 10บูรณาการเช่นนี้มากขึ้น สังคมไทยจะน่าอยู่และยังลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” นายวิทเยนทร์กล่าว

ทั้งนี้ โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทยรุ่นที่ 10 จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน กับธรรมชาติตลอดระยะเวลา 7 วัน มีการเรียนดำน้ำลึกแบบ scuba หลักสูตร open water diver ตามมาตรฐานของ padi และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ การอยู่อาศัยแบบพึ่งพิงกัน พร้อมกับฝึกหัดการจดบันทึกปลาทะเลที่พบเห็นใต้น้ำ อันนำไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกผู้นำนักอนุรักษ์ในอนาคต

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิเพื่อทะเล โทรศัพท์ 081-832-8009, 089-447-8764, 083-990-0601 หรือ [email protected], www.forseafoundation.org

ที่มา: บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด

Shares:
QR Code :
QR Code