ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ชวนคนไทยลงมือทำ

     “หอการค้าไทย-ตลท.” จับมือ “ภาคสังคม” 20 องค์กรเริ่มต้น รวมกว่า 100 เครือข่าย เปิดโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” Inspiring Thailand ชวนคนไทยลงมือทำ นำร่องให้โครงการ “ออกเสียงออกแบบประเทศไทย” เป็นกลไกรับฟังเสียงคนไทยตั้งเป้า 1 แสนเสียง ภายใน มิ.ย. ก่อนนำมาขยายผลเป็นวิสัยทัศน์ชาติ 2575 ฉบับประชาชน


ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ชวนคนไทยลงมือทำ thaihealth     เมื่อวันที่ 18 ม.ค. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถา "ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย  : แรงบันดาลใจคนไทยร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม" ว่า จากการเกิดขึ้นของโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย”  ที่ได้รับเสียงตอบรับจากคนทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคตลาดทุน ภาครัฐ และภาคสังคม  ดังการประกาศพันธะสัญญาร่วมกันในงานคนไทยขอมือหน่อยที่ผ่านมานั้น ทำให้มีความหวังว่า ประเทศไทยปี 2558 จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น


    “การลงมือทำเรื่องใหญ่และยากให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยกระบวนการบริหารจัดการ ภาคสังคมมีอุดมการณ์ ขณะที่ภาคธุรกิจจะมีทักษะการจัดการ หากสองภาคส่วนร่วมมือกันได้ก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง” ศ.นพ.ประเวศกล่าว


     นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา เปิดเผยว่าโครงการปลุกพลัง เปลี่ยนไทย (Inspiring Thailand) คือ โครงการความร่วมมือขององค์กรภาคสังคม ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และภาครัฐ โดยมีความมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้างปฏิบัติการเพื่อปลุกพลัง สร้างสรรค์ประเทศไทย ให้น่าอยู่ โดยมีปลุกพลังเปลี่ยนไทย ชวนคนไทยลงมือทำ thaihealthองค์ประกอบโครงการ 4 ส่วน ได้แก่ (1) การระดมความคิดของคนไทยทั้งสังคมเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการพัฒนาประเทศ ผ่านเวทีวิสัยทัศน์ 77 จังหวัด (2) การลงมือปฏิบัติการเปลี่ยนประเทศไทย หรือ “ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ”  (3) การสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศ จากทุกภาคส่วนของสังคม หรือ “โครงการเครือข่ายผู้นำแห่งอนาคต” และ (4) การสร้างค่านิยมคนไทยรุ่นใหม่ที่เป็นคนตื่นตัวและลงมือทำเพื่อส่วนรวม หรือ “โครงการสื่อสารและโครงการสร้าง Active Citizen" ทั้งนี้มูลนิธิอาสาขับเคลื่อนงานสร้างวิสัยทัศน์ 77 เวทีระดับจังหวัดเพื่อนำมาประมวลผลสู่การสร้างวิสัยทัศน์ประเทศไทย 2575 ฉบับประชาชนภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้   


     นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า พร้อมจะใช้เครือข่ายของหอการค้าจังหวัดที่มีฐานสมาชิกจำนวนกว่า 30,000 คน ทั่วประเทศ  รวมทั้งเครือข่ายสมาคมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกกว่า 30,000 คน รวมแล้วมากกว่า 70,000 คน ร่วมลงมือทำและขยายผลโครงการปลุกพลัง เปลี่ยนไทย กับภาคส่วนต่างๆ ด้วยการจัดการที่มีระบบ ตั้งแต่การร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงานหลักและสนับสนุนการทำงานโครงการเพื่อสังคมในเชิงพื้นที่


     ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.สนับสนุนการทำงานของทุกภาคีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ผ่านภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพของสสส. รวมทั้งโครงการที่ สสส.ริเริ่มเอง ปีละหลายพันโครงการ ในปีนี้ ทุกโครงการจะถูกนำมาบูรณาการความคิดร่วมกัน แบ่งปันและเชื่อมต่อทรัพยากรร่วมกันกับโครงการปลุกพลัง เปลี่ยนไทย นับเป็นมิติใหม่ของการปรับขบวนงานเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดระดับประเทศที่เป็นอีกจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ

 

     นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนไทย จัดทำ  “โครงการออกเสียงออกแบบประเทศไทย”  สำรวจความคิดเห็นคนไทยทั่วประเทศ 1 แสนคนหาคำตอบถึงภาพฝันประเทศไทยที่ประชาชนต้องการเห็น และสิ่งที่พวกเขาพร้อมจะเป็นผู้ลงมือทำ ไม่ใช่การเรียกร้องข้อเสนอ โดยผ่านเวบไซต์ www.khonthaivoice.com  และผ่านเวทีวิสัยทัศน์ 77 จังหวัดของโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย รวมทั้งการให้สัมภาษณ์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม เริ่มสำรวจครั้งแรกในงานคนไทยขอมือหน่อย


 


 


 


    ที่มา: สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ