ปลุกกระแสแยก “ขยะอันตราย”

ปลุกกระแสแยก “ขยะอันตราย” thaihealth


เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร รณรงค์ให้ประชาชนลดและแยกขยะก่อนทิ้ง โดยแบ่งเป็นขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย


นายสุวิทย์ สุขฤทัยในธรรม ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ กทม. กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นสาเหตุหนึ่ง ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ ตลอดจนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทางเขตตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยเฉพาะขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ กระป๋องสี กระป๋อง ยาฆ่าแมลง ยาหมดอายุ ภาชนะบรรจุสารเคมี ต่างๆ ฯลฯ ซึ่งหากมีการปนเปื้อนหรือได้รับสารเคมีโดยตรงอาจเกิดการสะสมในร่างกาย จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาได้


ทั้งนี้ เขตได้กำหนดนัดทิ้ง-นัดเก็บขยะอันตราย ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน โดยขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของอาคาร สถานที่ บ้านพักอาศัย คัดแยกขยะอันตรายมิให้ทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นๆ ซึ่งเขตจะจัดรถเข้าจัดเก็บ เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกสุขลักษณะต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code