ปลื้มไทยต้นแบบสำรวจยาสูบโลกรอบ 2

“หมอประกิต”ปลื้มไทยเป็นประเทศเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นประเทศต้นแบบสำรวจยาสูบโลกรอบ 2

ปลื้มไทยต้นแบบสำรวจยาสูบโลกรอบ2

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลกให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ  เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประเทศต้นแบบประเทศเดียวในการสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาสูบด้วยมาตรฐานโลก รอบที่สอง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 10 ล้านบาทจากมูลนิธิศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา และ 1 ล้านบาทจากองค์การอนามัยโลก โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรมควบคุมโรคจัดงบประมาณสมทบอีก4ล้านบาท รวมเป็น 15 ล้านบาท การสำรวจนี้เป็นการสำรวจโดยใช้แบบสำรวจมาตรฐานเดียวทั่วโลก เพื่อติดตามความคืบหน้าการควบคุมยาสูบของ 174 ประเทศภาคีที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก

“ในการสำรวจครั้งแรกพร้อมกัน 15 ประเทศทั่วโลก เมื่อ พ.ศ.2552  ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่รายงานผลการสำรวจเสร็จเผยแพร่แก่ประชาคมโลก ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกาจึงเลือกประเทศไทยเพียงประเทศเดียวในการสำรวจรอบที่สอง เพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางสำหรับสนับสนุนประเทศอื่นๆ ต่อไป” ศ.นพ.ประกิตกล่าว

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการรายวัน

Shares:
QR Code :
QR Code