ปริมาณน้ำตาลพบในเครื่องดื่ม

ปริมาณน้ำตาลที่ตรวจพบในเครื่องดื่มประเภทต่างๆ

 

 

ปริมาณน้ำตาลพบในเครื่องดื่ม

 

 

 

 

ที่มา : แผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน สสส.

 

 

 

 

Update : 12-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code