ปริมาณการบริโภคน้ำอัดลมต่อคนของไทยสูงที่สุดในอาเซียน

ศูนย์วิจัย กสิกรไทย เผยสถิติ ปริมาณการบริโภคน้ำอัดลมต่อคนของไทย ปี 2554 สูงที่สุดในอาเซียน

คิดเป็น 41.30 ลิตร/คน/ปี

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ