ปราบบุหรี่เถื่อนปีละ5พันล้าน

“มั่น” วางกรอบ 6 ข้อปราบบุหรี่เถื่อน ป้องรัฐสูญรายได้ปีละ 5 พันล้านบาท เล็งเสนอ “มาร์ค” กลาง เม.ย.นี้ เตรียมชง กนร. 29 มี.ค. ตั้งโรงงานไพ่-องค์การสุราเป็นนิติบุคคล เปิดทางเอกชนร่วมทุน

นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมายเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ได้ประชุมคณะกรรมการนัดแรก ได้มีข้อสรุปเป็นกรอบการทำงาน 6 ข้อ โดยจะเสนอรายงานความคืบหน้าให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย (ชุดใหญ่) ภายในกลางเดือน เม.ย.นี้

“การปราบปรามบุหรี่เถื่อน มีทั้งของแท้ แต่ลักลอบเข้ามา และที่เป็นของปลอม ซึ่งตั้งโรงงานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ แต่ละปีมีการจำหน่ายบุหรี่ 1,800 ซอง มูลค่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาท โดยมีบุหรี่เถื่อนทะลักเข้ามาประมาณ 10% หรือราว 180 ล้านซอง ทำให้รัฐขาดรายได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบด้านสุขภาพอีกด้วย” นายมั่นกล่าว

สำหรับกรอบการทำงาน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1.สร้างศูนย์ข้อมูลและข่าวกรองเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ายาสูบผิดกฎหมาย 2.สร้างภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการปราบปราม 3.พัฒนาระบบแสตมป์เพื่อให้สามารถกำกับ ติดตาม และแยกแยะยาสูบที่เสียภาษีถูกต้องกับที่ผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น 4.พัฒนาระบบใบอนุญาตและผลิตจำหน่ายยาสูบ และปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตให้ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก 5.เพิ่มบทลงโทษ และพัฒนาระบบการใช้บทลงโทษที่มีประสิทธิผล และ 6.พัฒนาระบบการบริหารจัดเก็บภาษียาสูบและแก้ไขกฎหมายยาสูบให้ครอบคลุมยาสูบทุกประเภท

นายมั่นกล่าวอีกว่า ในการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ที่มีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน วันที่ 29 มี.ค.นี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะเสนอเรื่องการนำรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ที่อยู่ในกำกับของกรมสรรพสามิต คือ องค์การสุรา และโรงงานไพ่ ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มี.ค. ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานไพ่เพื่อดูความพร้อม โดยการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลจะเปิดให้มีเอกชนเข้ามาร่วมทุนได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ