ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย

        /data/content/24914/cms/e_acdfklmrt468.jpg


        เครือข่ายคนไทยไร้พุงจัดปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย"


         ทีมงานไร้พุง ร่วมกับบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ให้ความสำคัญกับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน โดยร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดปฏิบัติการ "ปรับเปลี่ยนการบริโภค ห่างไกลโรคร้าย" เมื่อ 18 มิ.ย. 57 โดยมี อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโภชนบัญญัติ 9 ประการ และกินอยู่อย่างสง่า, ทีมวิทยากรจากเพจ เมื่อวานป้าทานอะไร มาให้ความรู้ในหัวข้อ "กินอย่างไรให้สุขภาพดี ไม่อ้วน ไม่มีโรค"


 


 


        ที่มา: เครือข่ายคนไทยไร้พุง

Shares:
QR Code :
QR Code