ปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) และระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ( Building Automation System) ของอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

Shares:
QR Code :
QR Code