ปรับการให้บริการ สายเลิกบุหรี่ 1600

ที่มาและภาพประกอบจาก สายเลิกบุหรี่ 1600


ปรับการให้บริการ สายเลิกบุหรี่ 1600 thaihealth


27 มีนาคม  2563 เป็นต้นไป สายเลิกบุหรี่ 1600 ขอปรับการให้บริการโดยแจ้งเบอร์ติดต่อกลับ หลังเสียงสัญญาณรับฝากข้อความ หรือส่งข้อความแจ้งเบอร์ติดต่อกลับทาง Facebook Fan Page สายเลิกบุหรี่ 1600 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายยับยั้งการแพร่เชื้อ COVID-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

Shares:
QR Code :
QR Code