ประเภทของการออกกำลังกาย

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจประเภทของการออกกำลังกาย พบว่า ประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่นิยมออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา  ร้อยละ 13.2  รองลงมาเป็นการเดินออกกำลังกาย  ร้อยละ 3.9  การวิ่งออกกำลังกาย  ร้อยละ 3.9  ทำสวน  ร้อยละ 1.9  การเต้นแอโรบิค   ร้อยละ 0.9 ฟิตเนส ร้อยละ 0.3 และอื่นๆ 


 


 


ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


 


 


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ