ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ปี 60

ที่มา : เว็บไซต์ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานอาเซียนจังหวัดตาก


ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ปี 60 thaihealth


จังหวัดตากแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “ประเพณีบุญลอยกระทงสาย วิถีชีวิตท้องถิ่น ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่”


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.จังหวัดตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เทศบาลเมืองตาก มณฑลทหารบกที่ 310 ,ตำรวจภูธรจังหวัดตาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2560 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี


นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานเวทีการแถลงข่าว กล่าวว่า การจัดงานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดตากให้คงอยู่ ซึ่งงานประเพณีลอยกระทงสายได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยเป็น 1ใน 6 เมืองหลักทางวัฒนธรรมและถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีระดับชาติ โดยเน้นในเรื่องของการลอยกระทงปลอดแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดอื่นๆ ซึ่งจังหวัดตากได้ สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงมาอย่างต่อเนื่องทุกปี


นายชลิต ธนโชควณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองตาก ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองตาก และหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง เริ่มมีการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งในวันนั้นจะมีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถือว่าเป็นถ้วยใบสุดท้ายพร้อมขบวนแห่กระทงพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ 8 พระองค์ ทั้งนี้ยังมีขบวนแห่ของสายกระทงที่จะลอยโชว์ในทุกค่ำคืนและพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง และพิธีอัญเชิญกระทงพระราชทานลงลอยเป็นปฐมฤกษ์


นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการจำหน่ายบัตร Dinner กระทงสายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านร่วมสมัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมกระทง พร้อมนั่งรับประทานอาหารในรูปแบบขันโตกบริเวณริมสายธารลานกระทงสาย หรือหากใครชอบเดินชมงาน บริเวณโดยรอบก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ลานครัวกระทงสายที่รวบรวมอาหารพื้นถิ่นและร้านอาหารชื่อดังในเมืองตาก และกาดกระทงสายมาในรูปแบบตลาดนัดสินค้าแฮนด์เมดงานประดิษฐ์ของตกแต่ง สินค้าอุปโภคบริโภคและจุดถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในปีนี้จะไม่มีการแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงแต่สายกระทงทั้งหมด 7 สายจะร่วมแรงร่วมใจกันสืบสานประเพณีการทอดผ้าป่าน้ำ การขอขมาพระแม่น้ำคงคา เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง


จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชื่นชมและร่วมอนุรักษ์ งานลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษเพื่อเป็นการขอขมาต่อแม่น้ำปิง บวกกับธรรมชาติของสายน้ำเกิดล่องน้ำเป็นสายยาว เมื่อนำกระทงลงลอยลงแม่น้ำปิงกระทงลอยต่อเนื่องกันเป็นสายตามธรรมชาติเห็นแสงไฟระยิบระยับติดต่อกันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก ซึ่งภาพที่งดงามนี้จะเกิดขึ้นที่จังหวัดตากที่เดียว โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมเน้นถึงความเรียบง่ายและการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและสัมผัสกับมนต์ขลังของเมืองตากให้อยากกลับมาเที่ยวซ้ำอีกครั้งในปีต่อไป


ที่สำคัญ เทศบาลเมืองตาก ต้องขอขอบพระคุณ ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เกียรติมาร่วมเวทีแถลงข่าว นำโดยดังนี้ 1.นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานการแถลงข่าว 2.พันเอก เกรียงชัย อนันต์สานต์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 3.พ.ต.อ.พงศธร เครียดธฤมาล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก 4.นายสอน ขำปลอด ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) 5.นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และ 6.น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก


ที่ให้เกียรติมาร่วมเวทีการแถลงข่าว ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีดังกล่าว ที่มี 1 เดียวในโลก และ1 ใน 6 เมืองหลักวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งต้องขอขอบคุณคณะสื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านในการมาร่วมงานในครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้ด้วย.จังหวัดตากแถลงข่าวจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “ประเพณีบุญลอยกระทงสาย วิถีชีวิตท้องถิ่น ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่”

Shares:
QR Code :
QR Code