ประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


ประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล thaihealth


โครงการประสานเสียง สร้างพลังสุข ปลุกพลังใจ สู่ฟ้าใสโมเดล ระยะที่ 2


หลังจากห่างหายจากการทำกิจกรรมไปประมาณ 2 เดือน ในช่วงปิดเทอม วันนี้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา ได้กลับมาทำกิจกรรมอีกครั้ง โดยมีน้องๆ นักเรียนมาร่วมทำกิจกรรมเพิ่มอีกหลายคน


ทางวิทยากรจากมูลนิธิ อาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้ทำการทบทวนบทเรียนให้กับน้องๆ นักเรียนเก่า และสอนความรู้เพิ่มเติมให้กับน้องๆ นักเรียนใหม่ ในเรื่องของอัตราส่วนของจังหวะ ทบทวนการออกเสียงในการร้องเพลง ฝึกแบบฝึกหัดในการขับร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่บทเรียนอันเข้มข้นในสัปดาห์หน้า


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษในสัปดาห์หน้า ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า "ฟ้าใสโมเดลกับการรู้เท่าทันสื่อ" มาร่วมติดตามและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ในการเรียนการสอนในสัปดาห์ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code