ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

  

        เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 52  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ทรงกดปุ่มเปิดงาน วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2552 โดยมีนาย มานิต

นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเฝ้ารับเสด็จ

      

       ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานรางวัล world no tobacco day awards 2009 ขององค์การอนามัยโลก ให้ผู้ที่มีผลงานดำเนินงานป้องกันควบคุมบุหรี่ 2 ประเภท ได้แก่ รางวัล director general special awards 2009 ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรางวัล world no tobacco day awards 2009 แก่ กรมควบคุมโรค และ ดร.นพ.สุภกร

บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และได้ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคล ผู้กระทำคุณประโยชน์ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ จำนวน 30 รายด้วย

 

      

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

      

 ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

ประมวลภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 52 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์

 

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

 

update:01-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: ณัฐภัทร ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code