ประชุม ชี้แจงและพัฒนาศักยภาพทีมพยาบาลและพนักงานพินิจ

featured

การประชุม ชี้แจงและพัฒนาศักยภาพทีมพยาบาลแกนนำผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แะประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลและพนักงานพินิจ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code