ประชุม การดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกของไทย

CMS_0822

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 ที่ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดร.เอเดรียนา บลังโก มาร์กิโซ (Dr. Adriana Blanco Marquizo) หัวหน้าสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control : WHO FCTC) และคณะ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสรุปผลการประเมินความจำเป็น (Needs Assessment) การดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกของไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=339752

Shares:
QR Code :
QR Code