ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 สู่ชมชนปลอดภัย

ประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 สู่ชมชนปลอดภัย thaihealth


สคอ.จัดประชุมนานาชาติ ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สคอ. จัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย: ส่วนร่วมชุมชน ก้าวแรกก้าวไกล สู่ชมชนปลอดภัย สอค.เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง International Safe Community Movement – The Scientific Base & Achievement of Safe Communities over the decade’s ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรงเทวราช จ.น่าน


นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมถอดบทเรียนเวทีแลกเปลี่ยนปฎิบัติการเชิงรุกเพื่อลดความเสียงและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยงานประเพณีแข่งเรืองปลอดเหล้า ร่วมกับ สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า


ในการนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการและประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สคอ.


ภาพประกอบจากเฟสบุ๊คสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สคอ.

Shares:
QR Code :
QR Code