ประชุมคณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม(E6) ครั้งที่ 1

featured

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานประชารัฐเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2559” ซึ่งเป็นคณะทำงานสานพลังประชารัฐคณะที่ 13 ที่ได้จัดตั้งขึ้น มีเป้าหมายคือ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์(พม.) เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. ประเวศ วสี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน เข้าร่วม พร้อมด้วยเป็นหัวหน้าทีมภาคประชาสังคม รวมทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน กว่า 200 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/QumvdQ

Shares:
QR Code :
QR Code