“ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย”

ที่มา: MGR Online


 “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” thaihealth


แฟ้มภาพ


                ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทย “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” โดยมีคณะกรรมการบริหาร แพทย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดงาน ณ ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


       เนื่องในวันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 60 ปี ของการจัดตั้งวิชาชีพขึ้นมาในประเทศไทย ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร จึงได้จัดโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยขึ้น ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ประชาชนสุขภาพดี 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย” ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560


       โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการต่างๆ ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ความรู้เกี่ยวกับสาขาเคมีคลินิก ความรู้เกี่ยวกับสาขาโลหิตวิทยาคลินิก ความรู้เกี่ยวกับสาขาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลชีววิทยาคลินิก ความรู้เกี่ยวกับสาขาธนาคารเลือด และความรู้เกี่ยวกับสาขาจุลทรรศน์ศาสตร์             


       นอกจากนั้น ยังมีการบริการตรวจเช็กร่างกายให้แก่ประชาชน เช่น การตรวจความดัน การตรวจหาดัชนีมวลกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการฟรี วันละประมาณ 50 คน (Sugar, BUN, Cr, Lipid profile, AST, ALT, ALP, Uric acid, CBC และ AFP) การให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพฟัน การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการให้คำปรึกษาการรักษาด้วยแพทย์แผนไทย


       นางกัญญ์สิริ เจริญธรรมโชค หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร กล่าวว่า สำหรับห้องเวชศาสตร์ชันสูตรนี้ ถือว่าเป็นห้องที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นห้องที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์โรคต่างๆ ที่ประชาชนเดินทางมาตรวจรักษา เช่น ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน โรคตับ โรคไต ไทรอยด์ และ DNA ที่สามารถตรวจวิเคราะห์ประชาชนนับ 1,000 คนต่อวันภายใน 90 นาที ซึ่งจะสามารถทราบผลได้ในทันที รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง


       สำหรับเครื่องดังกล่าวมีไม่กี่แห่งตามโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย โดยราคาเครื่องละประมาณ 6 ล้านบาท โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีทั้งสิ้น 4 เครื่อง ถือว่าทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกขณะนี้

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ