ประชาชนสุขภาพดี ไม่ต้องกินยา

 

ประชาชนสุขภาพดี ไม่ต้องกินยา

 

นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกันแถลงข่าว ว่า ในวันเสาร์ที่ 16มิถุนายน 2555ที่จะถึงนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย จะจัดงาน”วันรวมใจสลายพุง ปี 2555”ขึ้น ที่โรงแรมเอเชีย เขตพญาไท กทม. ตามนโยบาย สร้างสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ประชาชนสุขภาพดี ไม่ต้องกินยา”ลดผลกระทบจากโรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง และสามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการประชุมเสวนาเรื่อง “รวมใจสลายพุง ปี 2555” จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานทั้งชายและหญิงทุกวัย

นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวต่อว่า ขณะนี้โรคอ้วนกำลังคุกคามคนไทยทุกเพศทุกวัย แต่ผู้ที่เข้าข่ายเป็นโรคอ้วนที่จัดอยู่ในอ้วนอันตราย คือผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 80กิโลกรัม และชายน้ำหนักตัวมากกว่า 90กิโลกรัม ต้องเร่งลดน้ำหนัก สลายพุง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังอันตรายง่ายกว่าคนทั่วไป อย่างน้อย 3โรค ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน และมะเร็ง จากรายงานสภาวะสุขภาพระดับโลกขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ประมาณร้อยละ 58ของเบาหวานทั่วโลก ร้อยละ 21ของโรคหัวใจขาดเลือด และร้อยละ 8-42ของมะเร็งบางชนิด มีสาเหตุมาจากความอ้วน โดยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ 4ในพ.ศ.2551 – 2552พบประชาชนไทยเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นกว่าการสำรวจครั้งที่ 3เมื่อพ.ศ. 2546 – 2547โดยผู้หญิงอ้วนเพิ่มจากร้อยละ 34เป็นร้อยละ 41ส่วนผู้ชายอ้วนเพิ่มจากร้อยละ 23เป็นร้อยละ 28

ขณะเดียวกันในปี 2553พบผู้ป่วยโรคอ้วนเข้ารักษาตัวจำนวน 8,350ราย มะเร็ง 426,689ราย โรคหัวใจขาดเลือด 253,016ราย เบาหวาน 607,828ราย โรคความดันโรคหิตสูง 859,583ราย และผลจากการตรวจคัดกรองประชาชนทั่วประเทศปี 2554พบคนไทยป่วยเป็นเบาหวานรายใหม่ โดยไม่รู้ตัวมาก่อนจำนวนมากกว่า 1ล้าน 2แสนราย กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเร่งลดปัญหาและป้องกันไม่ให้คนไทยป่วยเป็นโรคอ้วน และที่สำคัญยังชี้แนะให้ประชาชนไทยลดความอ้วนอย่างถูกวิธี โดยไม่พึ่งยาลดความอ้วน ซึ่งในท้องตลาดมีจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะใส่สารที่เป็นอันตราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตทุกปี

ด้านดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การลดน้ำหนักเป็นเรื่องไม่ยาก แต่เมื่อลดน้ำหนักได้แล้วสามารถคงน้ำหนักที่ลดได้ตลอดยั่งยืนเป็นเรื่องที่ยากกว่า ในการจัดงาน”วันรวมใจสลายพุง”ในวันที่ 16มิถุนายน 2555นี้ จะเป็นโอกาสให้คนอ้วนและคนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการควบคุมน้ำหนัก การลดน้ำหนักที่ถูกต้อง ได้ผลอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพแข็งแรงกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือที่เรียกว่า กูรู

ภายในงานจะมีกิจกรรมบริการฟรี อาทิ การตรวจน้ำตาลในเลือดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย การตรวจวัดความดันโลหิตสูงโดยสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย การตรวจวัดโรคหัวใจโดยมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทย การตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย ตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย สาธิตอาหารลดน้ำหนัก กิจกรรมและเกมต่างๆ โดยกรมอนามัย

ดร.นายแพทย์สมยศกล่าวต่อว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่าร้อยละ 10ของน้ำหนักตัวภายใน 6เดือนนับจากวันรวมใจสลายพุง จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมอนามัยในฐานะ”บุคคลดีเด่นด้านสร้างสุขภาพตนเองได้ดีเยี่ยม” และจะได้รับคัดเลือกเข้าค่ายเพื่อควบคุมน้ำหนักตัวอย่างยั่งยืน ไม่กลับมาอ้วนอีก หรือจะขอรับบริการ เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลของรัฐที่มีคลินิกไร้พุง (DPAC)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าโครงการด้วยตนเอง ที่สำนักโภชนาการ อาคาร 4 ชั้น 5กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์หมายเลข 02-590-4327 หรือดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครฟรี ที่เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th พร้อมกรอกแบบฟอร์มส่งทางโทรสารหมายเลข 02-590-4339, 02-590-4333เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 รับจำนวนจำกัดเพียง 300 คนเท่านั้น

 

 

ที่มา : เครือข่ายคนไทยไร้พุง

Shares:
QR Code :
QR Code