ประชาชนนับแสนแสดงพลัง “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ปีที่ ๒

สวดมนต์ข้ามปี ที่สนามหลวง


คืนวันนี้ (๓๑ ธันวาคม) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม และภาคีเครือข่ายกว่า ๓๐ องค์กร ได้จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลขึ้นปีใหม่ และในโอกาสมหามงคลฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ปีที่ ๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลขึ้นปีใหม่ และในโอกาสมหามงคลฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมเป็นการสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับชีวิตต้อนรับปีใหม่ ฟื้นฟูจิตใจหลังมหาอุทกภัยที่ผ่านมา 


กิจกรรมดังกล่าว เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ในเวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานพิธีฝ่ายบรรพชิต พร้อมด้วย พลตำรวจเอกโกวิท  วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ สสส. พร้อม ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. และผู้บริหาร สสส.ให้การต้อนรับ 


หลังจากนั้นในเวลา ๒๓.๑๕ น. เข้าสู่ช่วงพิธีการมหามงคลช่วงที่ ๒ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมี หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์  บริพัตร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีฝ่่ายคฤหัสถ์ โดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เริ่มการนำพุทธศาสนิกชนตั้งจิตอธิษฐาน พระสงฆ์ทำพิธีเจริญชยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทย พร้อมกันนั้น จนกระทั่งเวลา ๐๐.๐๐ น. พระสงฆ์จตุรวรรคร่วมสวดคาถาดับเทียนมหามงคล เพื่อความปลอดพ้นจากทุกข์โศก โรคภัยวิกฤตของบ้านเมือง โดยกิจกรรมต่างๆ สิ้นสุดลงในเวลา ๐๑.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งตลอดทั้งกิจกรรมมีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมงานนับหมื่นคน 


 เริ่มต้นดี ชีวิตดี


ทั้งนี้ กิจกรรม“สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีชีวิตดี” ปีที่ ๒ ได้เนรมิตมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้เป็น ๗ ลานกิจกรรมสำคัญ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล ได้แก่ “ลานพระศรีมหาโพธิ์” ที่มีการอัญเชิญ พระพุทธรูป “พระสัมพุทธชยันตีเฉลิมราชย์” ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร มาเพื่อให้ประชาชนกราบขอพร พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากวัดดังกว่า ๔๐ แห่ง โดยเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ชื่อดังจากวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมเจดีย์ จากวัดกัลยาณมิตร, พระธรรมสิทธินายก จากวัดจันทาราม, พระเทพวิริยาภรณ์ วัดหัวลำโพง เป็นต้น  


“ลานนิทรรศการพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี”  ที่มีการจัดนิทรรศการ การตรัสรู้ ชัยชนะแห่งพระพุทธเจ้า “ลานสร้างสุข” กับกิจกรรมความรู้ด้านสุขภาพทั้ง ๔  มิติ กาย ใจ สังคม ปัญญา จากภาคีเครือข่ายของ สสส.  “ลานอิ่มบุญ” ที่ให้ประชาชนร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปจาก ๙ วัดดังทั่วแดนสยาม “ลานอิ่มอก อิ่มใจ”  ร่วมทำบุญโดยการเลือกซื้อหนังสือ ซีดี ธรรมะ รายได้เพื่อการกุศล “ลานพุทธศิลป์” ชมความงามแห่งพระพุทธศาสนาผ่านศิลปะทุกแขนง และสุดท้าย ได้แก่ “ลานเวทีธรรมะบันเทิง” ที่มีการแสดงศิลปะธรรมะบันเทิงมากมายที่หล่อหลอมจิตใจในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย เหมาะกับทุกคนในครอบครัว 


นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงธรรมโดยพระเทพวิสุทธิกวี วัดราชาธิวาส   ราชวรวิหาร และพระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะของนักเรียน, การแสดงหุ่นสายเสมา เรื่อง “สัทธามหาบุรุษ” ละครหุ่นสายพุทธจินตนิทานเรื่องแรกของไทย และการแสดงหุ่นคน ชุด “สืบทอดพระศาสนา สืบต่อธรรมพระศาสดา” ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งการแสดงทั้ง ๒ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกมาแล้ว พร้อมกันนั้น ยังมีการแสดงเสียงเพลงแห่งแสงธรรม     พุทธชยันตี  ๒๖๐๐ ปี โดยศิลปิน มาลีวัลย์ เจมีน่า และปั่น-ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว  พร้อมกับการสนทนาธรรมะกับชีวิต โดยตัวแทนเหล่าศิลปินดารา ทั้งนี้ ก่อนการจัดกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihealth.or.th พร้อมทั้งมีการเชิญชวนให้ชาวโลกได้สัมผัสถึงแรงศรัทธาของคนไทย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการพิมพ์ #PrayforLife ผ่านทุกข้อความทาง Twitter และดาวน์โหลดบทสวดมนต์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค และสื่อออนไลน์ได้อีกด้วย 
ที่มา:สำนักข่าวสร้างสุข 


 

Shares:
QR Code :
QR Code