ประชาคมอุดร จับมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนงานเข้าพรรษาอย่างต่อเนื่อง

  

ประชาคมอุดร จับมือภาคีเครือข่าย และภาคธุรกิจ  ขับเคลื่อนงานเข้าพรรษา อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเข้าพรรษา ประชาคมอุดร จับมือภาคีเครือข่าย และภาคธุรกิจ  ขับเคลื่อนงานเข้าพรรษา อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเข้าพรรษา

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และ ผู้ประกอบการในศูนย์การค้ายูดีทาวน์ จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเฉลิมพระเกียรติ…

 

ประชาคมอุดร จับมือภาคีเครือข่าย และภาคธุรกิจ  ขับเคลื่อนงานเข้าพรรษา อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเข้าพรรษา ประชาคมอุดร จับมือภาคีเครือข่าย และภาคธุรกิจ  ขับเคลื่อนงานเข้าพรรษา อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเข้าพรรษา

  

หลังจากนั้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2555  นายภาคภูมิ  ปุผมาศ ได้ร่วมกับ อำเภอหนองหาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประชุมเตรียมงานงดเหล้าเข้าพรรษา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ ศูนย์บำบัดสุราและยาเสพติด เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุดรธานี (วัดหนองดินจี่ ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี…

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน

โดย : ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code