ประกาศ ปฏิญญากรุงเทพฯ (INHPF Bangkok Declaration)

INHPF2

ครั้งแรก! สสส.โลก INHPF ร่วมประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ เพื่อยกระดับการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมสร้างสุขภาวะที่เป็นธรรมให้คนทุกกลุ่ม เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2566 ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ เครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (the International Network of Health Promotion Foundations-INHPF) ร่วมประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ (INHPF Bangkok Declaration)” ในการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 The 20th International Network of Health Promotion Foundations (INHPF) Annual Meeting 2023

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=350359

Shares:
QR Code :
QR Code