ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์นิตยสารส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Shares:
QR Code :
QR Code