ประกาศโครงการจัดประชุมวิชาการ EF Symposium ครั้งที่ ๒ ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ "ทักษะสมอง เพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาคุณภาพคน" โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ