ประกาศเสนอราคางานจ้างเหมาบริหารจัดการด้านงานระบบ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2560

Shares:
QR Code :
QR Code