ประกาศเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ โดยวิธีเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประจำปีงบประมาณ 2558

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ