ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตเสื้อยืด และเสื้อโปโลให้กับทาง สสส. ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตเสื้อยืด และเสื้อโปโลให้กับทาง สสส. ประจำปีงบประมาณ 2554

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตเสื้อยืด และเสื้อโปโลให้กับทาง สสส. ประจำปีงบประมาณ 2554

หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน เอส.แกรนด์โค้ท, บริษัท เออาร์เอส อินเตอร์ มาร์ท จำกัด และ บริษัท แกรนด์ แอนด์ เวิลด์ แฟชั่น อินดัสทรี จำกัด

ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ในทะเบียนของ สสส.โดยไม่ได้เรียงลำดับก่อนหลังแต่ประการใด

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

update : 30-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code