ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่นิทรรศการสุขภาวะ สำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (SOOK Road Show) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code