ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

ประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
ตามประกาศแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องประกาศเปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ขณะนี้ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยทางคณะกรรมการได้สรุปการคัดเลือกดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ได้แก่
1. นายดำรง นิลหลา
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ได้แก่
1. นางสาวปาริชาติ แก้วเขียว
ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Shares:
QR Code :
QR Code