ประกาศผลผู้ชนะการเปรียบเทียบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการเช่ารถตู้ปรับอากาศเพื่อใช้ในงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 2559

Shares:
QR Code :
QR Code