ประกาศคุมเมอร์ส 2 ฉบับ แนะทางรพ.-ปชช.ปฏิบัติตัว

กรมควบคุมโรค ออกประกาศการควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย จำนวน 2 ฉบับ แนะแนวทางโรงพยาบาล และประชาชนปฏิบัติตัว


ประกาศคุมเมอร์ส 2 ฉบับ แนะแนวทาง รพ.-ปชช.ปฏิบัติตัว thaihealth


นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า ขณะนี้คร. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1  ประกาศให้สถานพยาบาลทุกแห่งปฏิบัติ เมื่อมีผู้ป่วยสงสัยต้องแจ้ง สธ.ทันที ห้ามปฏิเสธการรับผู้ป่วย  และถ้าต้องส่งต่อเพื่อรักษาที่โรงพยาบาลอื่น ห้ามส่งผู้ป่วยเดินทางไปเองด้วยรถสาธารณะ ให้ส่งด้วยรถพยาบาลที่มีการป้องกันการติดเชื้อแล้วนั้น  หรือแจ้งมาทาง สธ.ทันที ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ไปจนถึง 10,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ


นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า ส่วนฉบับที่ 2 ลงนามวันที่  24 มิถุนายน 2558  เป็นเรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชน เพื่อป้องกันการระบาดในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.ให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าตนเองจะป่วย หรือผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วย ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยด่วนที่สุด เพื่อรับการตรวจหรือรับการรักษาในทางการแพทย์  2.ในกรณีที่มีการป่วยเกิดขึ้น หรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีการป่วยเกิดขึ้นในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน แจ้งชื่อและที่อยู่ของตน ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ชื่อ อายุ และที่อยู่ของผู้ป่วย โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ผู้ป่วยรับการรักษา วันที่เริ่มป่วย และอาการสำคัญของผู้ป่วย ให้แก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เริ่มมีการป่วยขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีการป่วยเกิดขึ้น และ 3.กรณีผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าตนเองอาจจะป่วย หรือผู้ที่สัมผัสผู้ป่วย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ หรือกรณีเจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้านไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000บาท


ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีแท็กซี่ที่ยังตามตัวไม่พบ หากไม่รายงานตัวใน 24 ชั่วโมงจะมีความผิดหรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าตัวอาจไม่รู้  ซึ่งหากตามตัวเจอและขอให้ไปเฝ้าระวังที่รพ. แต่เจ้าตัวปฏิเสธ แบบนี้ถือว่าผิด แต่หากไม่ปฏิเสธและยอมเข้าสู่ระบบเฝ้าระวังก็ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างไร ประเด็นการออกกฎหมายก็เพื่อให้ยอมไปอยู่ในระบบเฝ้าระวังที่รพ.มากกว่า


 


 


ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code