ประกาศขยายระยะเวลาโครงการผลิตสกู๊ป สารคดีข่าวเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมชีวิตสุขภาวะ โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

Shares:
QR Code :
QR Code