ประกวดหนังสั้น กระตุ้นเยาวชนรักษ์วัฒนธรรม

          กมธ.ศิลปะและวัฒนธรรมฯ วุฒิสภา จับมือ สสส.จัดประกวดหนังสั้นส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น เตรียมนำผลงานชนะเลิศฝีมือเยาวชนออกเผยแพร่ มั่นใจกระตุกเด็กเยาวชนใส่ใจวัฒนธรรม รักษาคุณค่าที่แท้จริง ไม่เบี่ยงเบน

/data/content/23747/cms/ajkmotwxz346.jpg

          เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คณะกรรมาธิการ(กมธ.) การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและแสดงผลงานจากการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดย ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล  ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภา  กล่าวว่า วัฒนธรรมประเพณีไทยขณะนี้เข้าขั้นวิกฤติ คือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก อาทิ ประเพณีสงกรานต์แทนที่จะเน้นเรื่องความรัก สามัคคี ความกตัญญูคนในครอบครัวหรือการทำบุญ กลายเป็นเรื่องของความสนุกสานและความรุนแรง ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเยาวชนไทยและชาวต่างชาติ จึงต้องร่วมกันหาแนวทางแก้ไข โดยเป้าหมายสำคัญคือต้องทำให้เด็กเยาวชนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อสืบทอดสิ่งเหล่านี้ จึงเกิดเป็นโครงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

          “ปัจจัยที่ทำให้วัฒนธรรมประเพณีไทยเปลี่ยนแปลงไปนอกจากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมแล้ว ครอบครัวมีส่วนสำคัญ ปัจจุบันครอบครัวขาดตอนในการอบรมให้เด็กเยาวชนเข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรมประเพณีไทย ทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจหรือเรียนรู้สิ่งเหล่านี้”ม.ร.ว.วุฒิเลิศกล่าว

          นายดนัย หวังบุญชัย แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  กล่าวว่า  ผลงานภาพยนตร์สั้นผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย 80 ผลงานจากที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า 100 ผลงาน และประกาศผลการตัดสินไปเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา โดยคณะกรรมาธิการฯ และสสส.เตรียมที่จะนำผลงานที่ชนะเลิศทั้ง 4 ระดับออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมในเร็วๆนี้ ซึ่งกระบวนในการผลิตแต่ละผลงาน เยาวชนจะต้องสืบค้นเรื่องราวประเพณีนั้น ต้องทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินท้องถิ่น ทำให้เด็กและเยาวชนซึมซับ เรียนรู้และเข้าใจศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น  ขณะเดียวกันเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นอื่น เมื่อได้รับชมผลงานภาพยนตร์สั้นจะเห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น จะจุดประกายความคิดว่ามีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยแบบนี้ด้วยหรือ และมีความลึกซึ้งเพียงนี้เชียวหรือ เช่นประเพณีชักพระของภาคใต้ เยาวชนในภาคเหนือ อีสานอาจไม่เคยเห็น เป็นต้น  ทำให้หันมาสนใจ ใส่ใจในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตนมากขึ้น

          “สิ่งสำคัญอยากเห็นพลังของเด็กและเยาวชนในการฟื้นฟู รื้อฟื้นศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่อาจจะถูกลืมเลือน ไม่ได้รับความสนใจหรือไม่เห็นคุณค่า โดยหากมองในแง่ของสุขภาวะเป็นก่อให้เกิดจิตปัญญา จุดประกายความคิด สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และซาบซึ้งศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเอง เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่สืบทอดมากจากบรรพบุรุษ รุ่นปู่ย่า พ่อแม่ เป็นความสุขร่วมกันของคนแต่ละรุ่นเกิดความรักสามัคคี มีน้ำใจ” อ.ดนัย กล่าว

          นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี  มูลนิธิหนังไทย กล่าวว่า การทำภาพยนตร์สั้นจำเป็นต้องหาประเด็นในการถ่ายทอด จึงทำให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาประเพณีท้องถิ่นของตนเองอย่างลึกซึ้ง เพราะบางอย่างอาจเลือนหาย หรือเห็นเป็นเรื่องธรรมดาจากการพบเจอมาตั้งแต่เกิด อีกทั้งได้รับรู้ถึงทัศนคติที่มีต่อวัฒนธรรมประเพณีที่นำเสนอของเยาวชนผ่านสิ่งที่นำเสนอด้วย นอกจากนี้ ภาพยนตร์สั้นที่ชนะเลิศการประกวดเป็นการนำเสนอผ่านภาพประเพณีท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ได้รับชมและกระตุ้นความสนใจให้อยากที่จะเข้าไปท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีนั้นๆเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น เพราะบางประเพณีอาจจะเคยได้ยินชื่อ แต่ไม่เคยเห็นหรือสัมผัสของจริง

          อนึ่ง  ภาพยนตร์สั้นที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง 4 ระดับ ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง วิถีตรุษไท กลุ่ม/ทีม  อีเกียฟิล์ม โรงเรียนภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่อง คำยาย : ประเพณีสู่ขวัญม้อน (สู่ขวัญตัวไหม) กลุ่ม/ทีม  Dinosaur production  ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น  ระดับอาชีวศึกษา เรื่อง สืบต่อลมหายใจหนังใหญ่วัดขนอน กลุ่ม/ทีม  คนสวยโพธาราม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  ระดับอุดมศึกษา เรื่อง 1512 ฉันร้อง “สวัสดี” กลุ่ม/ทีม  ชีวิตปี 4 มีแต่ “จุล” มหาวิทยาลัยศิลปากร  และรางวัลป๊อปปูล่าร์โหวต เรื่อง “เมื่อวันวาน” กลุ่ม/ทีม Hope team โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code