ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ระบบบริบาลสุขภาพ HealthCare ยุคใหม่กับความยั่งยืน จากตัวอย่างของประเทศที่กำลังจะกลายเป็นมหานครโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code