ประกวดราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติการ call center เพื่อให้บริการด้านการใช้งานระบบ IT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code