ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแคมเปญสื่อสารประเด็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในกลุ่มทรัพยากรบุคคลองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code