ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ สำหรับโรงภาพยนตร์ ตำแหน่งปิดมือถือ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code